INTENSYWNY KURS PRZYGOTOWAWCZY DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

FORMULARZ ZAPISU: ZAPISZ!

tel. 607 958 195

1.png
2.png

CENNIK:

POJEDYNCZE ZAJĘCIA 2h: 49 zł
JEDEN DZIEŃ: 135 zł
JEDEN PRZEDMIOT 2 TYG. 400 zł
I TYDZIEŃ: 456 zł
II TYDZIEŃ: 570 zł
DWA TYGODNIE: 1026 zł