Układanie Blocks

EEG

BIOFEEDBACK

zapisy indywidualne

EEG Biofeedback jest naukowo opracowaną metodą usprawniania funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego, wykorzystującą możliwości plastyczne mózgu. Polegają one na zdolności tworzenia nowych połączeń synaptycznych- praktycznie przez całe nasze życie! 

od 90 zł

Dzieci czytanie mapy

CZYTANIE

I ORTOGRAFIA

poniedziałek 17.05 - 18.05

piątek 17.55 - 18.55

poprawa szybkości czytania, czytanie ze zrozumieniem, trening ortograficzny, mapy myśli - sposób na notatki

230 zł

wiatraczek Dzieci

TRENING

UWAŻNOŚCI DLA DZIECI

raz w tygodniu 1h, termin do uzgpdnienia

Poprzez ćwiczenia uważności i świadomego bycia dzieci uczą się zatrzymywać, żeby złapać oddech i poczuć, czego naprawdę teraz potrzebują. Działają mniej impulsywnie, zwracają uwagę na to, co czują w danej chwili, co się dzieje z ich ciałem, uczą się akceptować to i radzić sobie z trudnymi emocjami. Czytaj więcej

150 zł

Osiągnąć szczyt

TERAPIA I WSPOMAGANIE ROZWOJU

zapisy indywidualne

zaburzenia uczenia się i zachowania, motywacja do nauki, kontrola stresu, jak się uczyć? 

.

little-girl-3043751.jpg

TRENING
RADZENIA SOBIE Z EMOCJAMI

wtorek g. 17.45 - 19.15

Podczas zajęć warsztatowych zrozumiemy jakimi emocjami są złość i gniew,  poznamy i przetrenujemy różnorodne sposoby radzenia sobie z nimi. Uzyskamy wiedzę na temat przyczyn własnych stanów emocjonalnych, co pozwoli je zrozumieć i i skuteczniej nad nimi panować. Podczas zajęć nauczymy się również technik relaksacji i uważności, których będą wspomagać proces samodzielnego radzenia sobie z emocjami.

250 zł

Dziewczyna w szkole

TRENING

PAMIĘCI iKONCENTRACJI

poniedziałek 16.00 - 17.00

piątek 16.50 - 17.50

motywacja, koncentracja, kreatywność, techniki zapamiętywania.

230 zł