EEG

BIOFEEDBACK

zapisy indywidualne

EEG Biofeedback jest naukowo opracowaną metodą usprawniania funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego, wykorzystującą możliwości plastyczne mózgu. Polegają one na zdolności tworzenia nowych połączeń synaptycznych- praktycznie przez całe nasze życie! 

od 90 zł

TERAPIA I WSPOMAGANIE ROZWOJU

zapisy indywidualne

zaburzenia uczenia się i zachowania, motywacja do nauki, kontrola stresu, jak się uczyć? 

.

TRENING

UWAŻNOŚCI DLA DZIECI

raz w tygodniu 1h, termin do uzgpdnienia

Poprzez ćwiczenia uważności i świadomego bycia dzieci uczą się zatrzymywać, żeby złapać oddech i poczuć, czego naprawdę teraz potrzebują. Działają mniej impulsywnie, zwracają uwagę na to, co czują w danej chwili, co się dzieje z ich ciałem, uczą się akceptować to i radzić sobie z trudnymi emocjami. Czytaj więcej

150 zł

TRENING

PAMIĘCI iKONCENTRACJI

poniedziałek 16.00 - 17.00

piątek 16.50 - 17.50

motywacja, koncentracja, kreatywność, techniki zapamiętywania.

230 zł

CZYTANIE

I ORTOGRAFIA

poniedziałek 17.05 - 18.05

piątek 17.55 - 18.55

poprawa szybkości czytania, czytanie ze zrozumieniem, trening ortograficzny, mapy myśli - sposób na notatki

230 zł

  • w-facebook