top of page
Układanie Blocks

EEG

BIOFEEDBACK

zapisy indywidualne

EEG Biofeedback jest naukowo opracowaną metodą usprawniania funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego, wykorzystującą możliwości plastyczne mózgu. Polegają one na zdolności tworzenia nowych połączeń synaptycznych- praktycznie przez całe nasze życie! 

od 90 zł

Dzieci czytanie mapy

CZYTANIE

I ORTOGRAFIA

poniedziałek 17.05 - 18.05

piątek 17.55 - 18.55

poprawa szybkości czytania, czytanie ze zrozumieniem, trening ortograficzny, mapy myśli - sposób na notatki

230 zł

wiatraczek Dzieci

TRENING

UWAŻNOŚCI DLA DZIECI

raz w tygodniu 1h, termin do uzgpdnienia

Poprzez ćwiczenia uważności i świadomego bycia dzieci uczą się zatrzymywać, żeby złapać oddech i poczuć, czego naprawdę teraz potrzebują. Działają mniej impulsywnie, zwracają uwagę na to, co czują w danej chwili, co się dzieje z ich ciałem, uczą się akceptować to i radzić sobie z trudnymi emocjami. Czytaj więcej

150 zł

Osiągnąć szczyt

TERAPIA I WSPOMAGANIE ROZWOJU

zapisy indywidualne

zaburzenia uczenia się i zachowania, motywacja do nauki, kontrola stresu, jak się uczyć? 

.

little-girl-3043751.jpg

TRENING
RADZENIA SOBIE Z EMOCJAMI

wtorek g. 17.45 - 19.15

Podczas zajęć warsztatowych zrozumiemy jakimi emocjami są złość i gniew,  poznamy i przetrenujemy różnorodne sposoby radzenia sobie z nimi. Uzyskamy wiedzę na temat przyczyn własnych stanów emocjonalnych, co pozwoli je zrozumieć i i skuteczniej nad nimi panować. Podczas zajęć nauczymy się również technik relaksacji i uważności, których będą wspomagać proces samodzielnego radzenia sobie z emocjami.

250 zł

Dziewczyna w szkole

TRENING

PAMIĘCI iKONCENTRACJI

poniedziałek 16.00 - 17.00

piątek 16.50 - 17.50

motywacja, koncentracja, kreatywność, techniki zapamiętywania.

230 zł

bottom of page