Zajęcia wspierające  dla dzieci Szczecin

Czas decyzji:

Czy Twoje dziecko uzyskuje oceny szkolne adekwatne do swoich możliwości?

Czy łatwo się rozprasza i często nie kończy zadań?

Czy umie pracować w zespole i organizować sobie pracę?

Czy wie jak uczyć się efektywnie i nie marnować czasu?

Czy umie wyrażać swoje zdanie i odważnie bronić swoich racji?

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE DLA DZIECI:
PAMIĘĆ- Trening pamięci i koncentracji - 60 godzin
 • Motywacja – wyznaczanie celu, zmiana nawyków, identyfikacja zasobów.​

 • Koncentracja – organizacja pracy.

 • Kontrola stresu -  obniżanie lęku i napięcia, sztuka relaksacji, ćwiczenia uwagi. ​

 • Kreatywność – ćwiczenia twórczego myślenia, ćwiczenia wyobraźni.

 • Techniki zapamiętywania –mnemotechniki,

CZYTANIE I ORTOGRAFIA - 60 godzin

Czytaj szybko, pisz poprawnie!

 • Poprawa szybkości czytania- czytanie na różne sposoby.

 • Techniki czytania.

 • Czytanie ze zrozumieniem- trening czyni mistrza.

 • Trening ortograficzny- kolorowa ortografia.

 • Mapy myśli- sposób na notatki, organizację i porządkowanie wiadomości.

 

POMOC W TRUDNOŚCIACH I NIEPOWODZENIACH SZKOLNYCH
 terapia i wspomaganie rozwoju.
 • Zaburzenia uczenia się i zachowania.

 • Motywacja- nawet najdłuższa podróż zaczyna się od pierwszego kroku.

 • Jak się uczyć? 

 • Kontrola stresu- sztuka relaksu.

BIOFEEDBACK- nowoczesna metoda terapii.

Biofeedback to świadome wpływanie na pracę mózgu i utrzymywanie dużego stopnia koncentracji podczas wykonywania prostych zadań. Biofeedback sprzyja szybkości myślenia, pamięci, pomaga w organizacji pracy  oraz przyswajaniu materiału przed egzaminami. Metoda ta sprzyja obniżaniu napięcia emocjonalnego i relaksacji.

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU- 60 godzin

Profesjonalne przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym oraz egzaminu ósmoklasisty 2020 roku. Zajęcia prowadzone autorskim programem nauczania.MATEMATYKA PRAKTYCZNA - 60 godzin

Czy Twoje dziecko nie lubi matematyki i nie wie po co się jej uczy? Na zajęciach dzieci odkryją piękno matematyki i zastosują ją w rozwiązywaniu problemów współczesnego świata wzmocnione poprzez wykorzystanie narzędzi IT.

Zajęcia zastępują korepetycje z matematyki.
MATEMATYKA DLA KLAS 1-3 SP - 60 godzin

Czy Twoje dziecko nie lubi matematyki i nie wie po co się jej uczy? Zajęcia pokażą, że matematyka jest wszędzie. Skonsolidują i wzbogacą doświadczenia szkolne dziecka, a praca w małych grupach pozwoli na prawdziwy wgląd w tajniki matematyki. Przygotują do podjęcia skutecznej, systematycznej nauki w klasach wyższych.

ROBOTYKA I AUTOMATYKA - 60 godzin

Robotyka i automatyka dla dzieci – to zajęcia edukacyjne na których dzieci konstruują prawdziwie poruszające się roboty, to także zachęta do rozwijania zainteresowań w kierunku przedmiotów ścisłych, nauka programowania oraz trening intelektualny dla dziecka.

KLUB MŁODEGO NAUKOWCA - 60 godzin

Klub Młodego Naukowca to połączenie świetnej zabawy i wiedzy, zdobywanej podczas odkrywania tajemnic planety Ziemi. Wykonywanie doświadczeń procentuje u dzieci wzrostem zainteresowania naukami ścisłymi i ma wpływ na wybór przyszłego zawodu. Jest to praktyczny kurs z przedmiotów STEM (S - science, T - Technology, E - Engineering, M - Mathematics)

Ryszard Markowicz

tel. 607958195

Marlena Kułakowska

tel. 888101250

 • w-facebook