top of page
Szukaj

Jak Odwołać się od Wyników Egzaminu Ósmoklasisty?Każdy punkt jest istotny


Czy w tym roku Twoje dziecko przystępowało do egzaminu ósmoklasisty? Jeśli tak, warto wiedzieć, że można odwołać się od wyników egzaminu i wnioskować o ponowne sprawdzenie pracy. To ważne, ponieważ każdy punkt liczy się w rekrutacji do szkół średnich. Oto jak można złożyć odwołanie i jakie formalności trzeba spełnić.

Spis treści:

 1. Jak odwołać się od wyniku egzaminu ósmoklasisty?

 2. Wniosek o wgląd do egzaminu ósmoklasisty

 3. Wgląd do egzaminu ósmoklasisty

 4. Wniosek o ponowne sprawdzenie egzaminu ósmoklasisty

 5. Źle obliczone punkty z egzaminu ósmoklasisty


Egzamin Ósmoklasisty 2024

Egzamin ósmoklasisty 2024 odbył się w dniach 14-16 maja. Wyniki CKE będą dostępne 3 lipca. W rekrutacji do szkół średnich każdy punkt jest na wagę złota, dlatego uczniowie i rodzice dokładnie analizują wyniki. Okazuje się, że czasem wyniki mogą zawierać błędy.

W 2023 roku do okręgowych komisji egzaminacyjnych wpłynęło 19 870 wniosków o wgląd do egzaminu ósmoklasisty oraz 4 554 wnioski o weryfikację liczby punktów, z czego wynik zmieniono w 1 574 pracach. To aż 7,9% prac ósmoklasistów.


Jak odwołać się od wyniku egzaminu ósmoklasisty?


Aby odwołać się od wyniku egzaminu ósmoklasisty, należy złożyć dwa wnioski:

 1. Wniosek o wgląd do egzaminu

 2. Wniosek o ponowne sprawdzenie pracy.

Po zalogowaniu się do systemu ZIU, gdzie są dostępne wyniki egzaminów, uczniowie mogą sprawdzić, ile punktów zdobyli za poszczególne zadania. Jeśli wynik wydaje się nieprawidłowy, można złożyć wniosek o wgląd do egzaminu (w przypadku ósmoklasisty robi to jego opiekun prawny). Pozwoli to na fizyczne sprawdzenie egzaminu, zarówno z wybranego przedmiotu, jak i z wszystkich trzech przedmiotów.


Wniosek o wgląd do egzaminu ósmoklasisty


"Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty, tj. od 3 lipca 2024 r. do 3 stycznia 2025 r." - informuje dokument na stronie CKE.


We wniosku o wgląd do egzaminu ósmoklasisty należy podać:

 • imię i nazwisko zdającego

 • PESEL zdającego

 • dane kontaktowe osoby dokonującej wglądu: adres pocztowy, e-mail i/lub numer telefonu komórkowego

 • przedmiot egzaminacyjny, którego wgląd dotyczy.


Można skorzystać z załącznika 16a do dokumentu


20230817 E8 2024 Informacja COMPL FIN
.pdf
Pobierz PDF • 3.37MB

Wnioski są rozpatrywane według kolejności ich wpływu. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ma 5 dni roboczych od otrzymania wniosku na wyznaczenie terminu i miejsca wglądu do egzaminu.


Wgląd do egzaminu ósmoklasisty


Wgląd do arkuszy odbywa się w obecności pracownika okręgowej komisji egzaminacyjnej. Ósmoklasista musi być w towarzystwie opiekuna prawnego. Na wgląd do jednej pracy egzaminacyjnej przeznacza się minimum 30 minut, a po upływie tego czasu można poprosić o jego wydłużenie. Czas ten może być również krótszy, jeśli wnioskujący chcą zakończyć wcześniej.

Arkuszy nie można kserować, ale można robić zdjęcia np. telefonem. Dozwolone jest również robienie notatek na kartkach i długopisach dostarczonych przez OKE (własne materiały nie są dozwolone). Można także sprawdzać zasady oceniania.


Wniosek o ponowne sprawdzenie egzaminu ósmoklasisty


Rodzice ucznia mogą następnie złożyć wniosek o weryfikację sumy punktów. Taki wniosek (załącznik 16b) wraz z uzasadnieniem (wskazując numery zadań/kryteriów, które powinny zostać zweryfikowane) składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dokonania wglądu. Wniosek można złożyć osobiście, drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną.


Załącznik 16b wniosek o weryf. sumy pkt v.2
.pdf
Pobierz PDF • 449KB

Weryfikacji sumy punktów dokonuje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.


Źle obliczone punkty z egzaminu ósmoklasisty


Po ponownym sprawdzeniu egzaminu, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku informuje ucznia lub jego rodziców o wyniku weryfikacji sumy punktów. Jeśli wynik jest wyższy, dyrektor ustala nowe wyniki egzaminu, anuluje dotychczasowe zaświadczenie i wydaje nowe. Od tych wyników nie można się już odwołać, ponieważ decyzja dyrektora OKE jest ostateczna.


Po weryfikacji wynik może być jedynie podwyższony, więc nie ma obawy, że ponowne sprawdzenie pracy egzaminacyjnej obniży wynik egzaminu.

Masz wątpliwości? Zadzwoń 607 958 195. Pomożemy!!!
13 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page